1.    Địa điểm giao hàng
– Khách hàng nhận hàng tại văn phòng dientudonghoa24h.com.vn hoặc dientudonghoa24h.com.vn sẽ giao sản phẩm đến địa điểm khách hàng yêu cầu trong đơn đặt hàng.